Torfaen Together / Torfaen Ynghyd

We know that we don't always have the answers to many of the challenges facing our communities today and they can only be addressed by everyone working as one, sharing ideas, views and challenges as one community.

That's the ethos of Torfaen Together – an online space where we can really involve people, sharing and discussing ideas about the things that matter to them.

You can participate on this platform by browsing the challenges, submitting your own ideas or commenting on and rating other people’s ideas. If you have any questions or suggestions, please contact us at getinvolved@torfaen.gov.uk

Rydym ni’n gwybod nad oes gennym ni’r atebion bob amser i nifer o’r heriau sy’n wynebu ein cymunedau heddiw, and dim ond trwy fod pawb yn gweithio fel un, yn rhannu syniadau, barn a heriau fel un gymuned mae ymdrin â’r heriau yma.

Dyna ethos Torfaen Ynghyd – rhywle ar-lein ble gallwn gynnwys pobl mewn ffordd wirioneddol, gan rannu a thrafod syniadau ynglŷn â’r pethau sydd o bwys iddyn nhw.

Gallwch chi gymryd rhan ar y llwyfan yma trwy bori trwy’r heriau, cyflwyno’ch syniadau eich hunain neu wneud sylw ar a gwerthuso syniadau pobl eraill. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu awgrymiadau, cysylltwch â ni trwy getinvolved@torfaen.gov.uk